X

Verhalen maken de organisatie

Bouwen aan vertrouwen

Mensen kunnen alleen een relatie opbouwen met bedrijven die ze
niet enkel kennen maar ook die ze vertrouwen.
Vertrouwen is een essentiële factor om tot business te komen.
En vertrouwen krijg je door te werken aan je reputatie.
Communicatie speelt een zeer belangrijke rol bij de totstandkoming
van je reputatie: voor het realiseren van vertrouwen is het van belang
dat je doelgroep weet wie je bent en wat je doet. Maar als de organisatie
zelf niet goed weet wie zij is, hoe kan de buitenwereld het dan weten?
Een goed verhaal boeit,
raakt de kern én inspireert.